Služby

Naším hlavním cílem je poskytovat všestranné služby v oblasti ochrany osob a majetku.

Nabízíme komplexní řešení pro zabezpečovací zařízení, kamerové a záznamové systémy a požární zabezpečení. Zajišťujeme návrh, dodávku, montáž, revize a nepřetržitý servis.

V současnosti nabízíme dodávky na klíč, od návrhu, přes samotnou realizaci, zaměření, zpracování dokumentace skutečného stavu, až po předání zařízení a servis i v dalších oblastech slaboproudých systémů jako je ozvučení, domácí telefony, videotelefony, dorozumívací zařízení, atd.

Zajistíme kompletní dodávku počítačů, které odpovídají vašim potřebám a požadavkům. Včetně dodávky hardware provedeme instalaci a oživení, a současně případné propojení na lokální síť, Internet a zprovoznění elektronické pošty. Součástí může být i instalace vhodného software. Dále nabízíme doplňkové zařízení k počítačům (tiskárny, kopírky, skenery, reprosoustavy, čtečky, webkamery, atd.)

Dodávka a instalace

Pro instalaci systémů k zabezpečení a ochraně osob, majetku a informací dodáme potřebné komponenty systému. Provedeme odbornou realizaci bezpečnostních systémů v souladu s návrhem technického řešení, montážními pokyny výrobců a platnými normami a předpisy.

Servis a revize

Po vydání výchozí revizní zprávy provádíme pravidelné periodické revize a prohlídky zařízení dle příslušných norem ČSN EN a vyhlášek MV ČR v termínech stanovených platnou legislativou.

Pro zákazníky, kteří mají s námi uzavřenou servisní smlouvu, je servisní pohotovost k dispozici 24 hodin denně po celý rok. Servisní smlouva zahrnuje pravidelné revize, servisní prohlídky a funkční zkoušky zařízení. Předností servisní smlouvy je stanovení maximální lhůty příjezdu po nahlášení závady a individuální přístup ke každému zákazníkovi s cílem zabezpečit trvalou funkčnost bezpečnostních aplikací. V rámci smlouvy lze dohodnout další služby, konkrétní podmínky a ceny.