Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)

EZS slouží k zabezpečení majetku a osob. Monitorují neoprávněné vniknutí a pohyb osob v hlídaném prostoru. Dále umožňují přivolání pomoci a eliminují rozsah škod.

Elektronická zabezpečovací signalizace se skládá z:

 1. ústředny, která vyhodnocuje veškeré stavy systémů
 2. ovládacích prvků
  1. LED klávesnice
  2. LCD klávesnice
  3. čtečky
 3. vstupních prvků
  1. detektory pohybu
  2. magnetické kontakty otevření dveří a oken
  3. audio detektory tříštění skla
  4. požární detektory
  5. detektory úniku plynu
 4. výstupních prvků
  1. siréna vnitřní nebo venkovní
  2. telefonní hlasové komunikátory k přenosu hlasových zpráv na mobilní telefon
  3. telefonní digitální komunikátory k přenosu kódů na pult centrální ochrany
  4. vysílače k přenosu poplachových zpráv a veškerých stavů ústředny (porucha, alarm, zapnuto, vypnuto) na pult centrální ochrany hlídací agentury (PCO), výhodou je bezdrátový a bezplatný přenos dat, nevýhodou vyšší pořizovací náklady

Princip funkčnosti EZS

Po zadání platného kódu na klávesnici EZS dojde k zastřežení objektu. Od této chvíle veškeré detektory (např. prostorové, magnetické) detekují změny v objektu. Informace je převedena na vstup ústředny zabezpečovacího systému, která zajistí zpracování informací a následnou aktivaci výstupních zařízení (přenos na sirénu, hlídací agenturu, mobilní telefon). Veškeré stavy se zaznamenávají do historie ústředny, které se dají zpětně vyčíst.

Jak vybrat zabezpečovací systém

Ke správnému výběru zabezpečovacího systému je dobré znát základní charakteristiky jednotlivých typů a jejich vhodnost právě pro váš objekt. Podívejte se na výhody a nevýhody různých druhů zabezpečovacích zařízení.

Drátové zabezpečovací systémy

Obsahují všechny parametry běžných zabezpečovacích systémů. z důvodu instalace rozvodů jsou vhodné, zejména pokud dům opravujete nebo stavíte. Po instalaci nevyžadují téměř žádnou údržbu.

Bezdrátové zabezpečovací systémy

Nejmodernější systémy s jednoduchou instalací a parametry bezpečnostních systémů.
Lze je kdykoliv rozšiřovat bez větších problémů. Údržba spočívá ve výměně baterií jednou za přibližně 12 měsíců. Užití není omezeno.